MUDr.Petr Lidák
484 80 30 40
MUDr.Petr Lidák
Gynekologická ambulance
MUDr.Petr Lidák

Smluvní pojišťovny

  • Máme UZAVŘENU SMLOUVU S TĚMITO ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI (ZP) zajišťujícími veřejné zdravotní pojištění v ČR.
  • Klientkám ostatních pojišťoven účtujeme provedené úkony ve výši, kterou by běžně pojišťovna hradila, a vydáme pro Vaši pojišťovnu doklad, který u ní můžete následně uplatnit.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR207Oborová zdravotní poj. zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR209Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR