MUDr.Petr Lidák
484 80 30 40
MUDr.Petr Lidák
Gynekologická ambulance
MUDr.Petr Lidák

Prevence

Systém gynekologické prevence je v ČR založen podle Vyhlášky MZd. 70/2012Sb. na prohlídkách v ideálním případě všech žen od věku 15 let v jednoročním intervalu. Součástí této prohlídky je záchyt všech změn ve zdravotním stavu, rizikových faktorů, potíží od poslední prohlídky, poté Vám prohlédneme v jednorázových zrcadlech zevní rodidla (stydké pysky a okolí) a pomocí zvětšovacího přístroje (kolposkopu) prohlédneme i stěny pochvy a zejména změny na čípku, z tohoto odebereme nejprve štětičkou z povrchu a následně zevnitř kanálku kartáčkem stěry na tzv.cytologii, kterou odesíláme do laboratoře. Pak Vás vyšetříme pohmatem vnitřně, druhou rukou si přitom pomáháme přiblížit vnitřní rodidla do dosahu vnitřních prstů, zkontrolujeme i uzliny v tříslech. Tato vyšetření samozřejmě neprovádíme bez zkušenosti s pohlavním stykem, zde můžeme jen zhodnotit stav dotváření zevních rodidel a projevy začátku hormonálních cyklů, orientačně dělohu hmatáme šetrně přes stěnu konečníku. U žen nad 20 let věku vyšetřujeme prsy, poučíme Vás o významu sebepoznávání (selfmonitoringu) prsů a záchytu změn v nich. Provádíme jeho praktický nácvik. Při nejasném palpačním nálezu provedeme ultrazvuk (UZV) pochvou, je nezbytné před tímto vyšetřením vyprázdnit močový měchýř. V případě dívek se zachovalou panenskou blánou provádíme vyšetření přes bříško s plným močovým měchýřem!

Zdravotní pojišťovny proplácejí prevenci nejdříve po 11 měsících od předchozí. Nehradí však UZV vyšetření u žen bez potíží s normálním pohmatovým nálezem. V případě, že je tento nález nejasný a UZV provedeme, proplatí jej pouze v případě pozitivního nálezu odchylky od normálního stavu, jste-li v pořádku, pojišťovna UZV neproplatí! S rostoucím důrazem na prevenci se nyní můžete setkat i se zvacím dopisem od Vaší pojišťovny v případě absence. Účast na prevenci je vyjádřením snahy o své zdraví, o harmonii své osobnosti, o péči o sebe sama, o dobrý pocit, se kterým se nám lépe žije. Podrobnosti o celostátních preventivních programech najdete na webovém portálu www.bezrakoviny.cz anebo na webových stránkách jednotlivých onemocnění www.mamo.cz , www.cervix.cz a www.kolorektum.cz . Cytologické laboratoře i mamografická centra, se kterými spolupracujeme, jsou pravidelně auditovány k provádění prevencí ve svém oboru. V poslední době se provádějí alternativně i modernější vyšetření cytologie v tekutém médiu, které zpřesňuje hodnocení, má vyšší procento záchytu patologií, hodí se ke zvýšení spolehlivosti Vašeho nálezu, ale pojišťovny jej zatím neproplácejí. Od 45 let výše Vás jednou za 2 roky odešleme na mamografické vyšetření prsů, je vhodné si vybrat centrum z delší perspektivou, neboť posuzování snímků dosti často vyžaduje porovnání se snímky z předchozích vyšetření. Dále od 50 let máte nárok na prevenci rakoviny střeva, dostanete od nás odběrovou zkumavky s poučením o dietě před tímto vyšetřením, odebraný vzorek zanesete do laboratoře, výsledek Vám sdělíme. Od 55 let je vhodné toto vyšetření absolvovat každé 2 roky. Alternativou je kolonoskopické vyšetření tlustého střeva jednou za 10 let, ale pro dyskomfort až bolestivost vyšetření a riziko anestezie toto vyšetření řada žen odmítá.

Další pravidelnou prohlídkou se v intervalech jednou za 3-6 měsíců může stát tzv. dispenzární prohlídka, při které již monitorujeme vývoj některých změn, definovaných ve výše zmíněné vyhlášce. Jsou to: myomy, endometrióza, přednádorové stavy (např. abnormální kolposkopie či cytologie), uživatelky antikoncepce a hormonální léčby v přechodu, těhotné ženy.