MUDr.Petr Lidák
484 80 30 40
MUDr.Petr Lidák
Gynekologická ambulance
MUDr.Petr Lidák

O nás

Jsme privátní zdravotnické zařízení poskytující akutní i plánovanou, preventivní, diagnostickou, léčebnou i posudkovou ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví všem ženám z regionu Českého ráje i vzdálenějších oblasti.

Věnujeme se svému oboru v celém spektru.

Naše ambulance díky mnohaletým zkušenostem je schopna poskytovat komplexní péči o ženy včetně těhotných a minimalizovat přitom odesílání do jiných zařízení krom odběrů a nutných konzultací s odborníky jiných oborů. V nutných případech využíváme spolupráce s vyššími pracovišti.

Rádi Vás přivítáme v týmu našich klientek!
Podmínkou našeho partnerství v péči o Vaše zdraví je registrace v naší ambulanci