MUDr.Petr Lidák
484 80 30 40
MUDr.Petr Lidák
Gynekologická ambulance
MUDr.Petr Lidák

Gynekologie

Gynekologická péče spočívá především v prevenci nádorových onemocnění, ale i časné diagnostice a léčbě i jiných závažných onemocnění rodidel. Je vypracovaný systém, který při respektu obou stran tedy lékařem i klientkou minimalizuje rizika spojená s výskytem vážných poruch ženských orgánů. Zabýváme se diagnostikou klinickou, ultrazvukovou, laboratorní a v některých případech využíváme i jiné zobrazovací metody (RTG, CT, MRI,…)